השאירו פרטים

*הנפקת האזרחות הפורטוגלית היא לזכאים בלבד *בהתאם לשער האירו *לא כולל תוספות *בכפוף לתקנון